De Organisatie Veranderaars

De basis (en meer) om direct aan de slag te gaan

Alles wat je moet weten over Scrum

Scrum is een Agile framework dat is ontworpen om teams te helpen meer efficiënt en effectief te werken. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over Scrum, inclusief de geschiedenis en filosofie van Scrum, de drie rollen in een Scrum team, het belang van een sprint planning, de review die binnen Scrum gehouden wordt, de retrospective, het verschil tussen Scrum en Kanban, het backlog en de voordelen van Agile en Scrum voor een organisatie, communicatie en samenwerking binnen een Scrum team en de events binnen Scrum.

Een korte inhoud

Dit is wat je op deze pagina gaat ontdekken
 • Dat Scrum een Agile framework is dat helpt bij het realiseren van complexe projecten, en hoe het dat doet.
 • Dat het Scrum-framework bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de product backlog, de sprint en de events binnen Scrum.
 • Het belang van communicatie en samenwerking voor het succes van een Scrum team.
 • Dat Agile en Scrum verschillende voordelen voor een organisatie bieden, waaronder een hogere productiviteit, betere productkwaliteit en meer tevreden klanten.
 • Dat het belangrijk is om het proces regelmatig te evalueren en te verbeteren om het maximale resultaat uit Scrum te halen.
 • Hoe de events binnen Scrum het team helpen om het proces te sturen en te verbeteren.
 • Wat de rollen binnen een Scrum team zijn en welke verantwoordelijkheden en taken daarbij horen.
 • Hoe het backlog helpt het team het werk te prioriteren en het bepalen van wat de meeste waarde kan opleveren.
 • Hoe Agile en Scrum kunnen helpen een organisatie de time-to-market te verkorten, kosten te besparen en innovatie te stimuleren.
 • Waarom het belangrijk is om effectief te communiceren en samen te werken binnen een Scrum team om het project tot een succesvol einde te brengen.

Een kleine geschiedenis

Wat is Scrum en waarom is het belangrijk om het te begrijpen?

Scrum is een Agile framework dat is ontworpen om teams te helpen efficiënter en effectiever te werken. Het werd voor het eerst beschreven in 1986 door Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka in een artikel genaamd “The New New Product Development Game“. Het idee achter Scrum is dat teams in staat moeten zijn om snel en effectief te reageren op veranderende omstandigheden en de behoeften van de klant beter af te stemmen. Scrum is daarom vooral nuttig voor teams die werken aan complexe projecten waarbij veel onzekerheid en veranderingen optreden.

Scrum

Wat is dat eigenlijk?

De geschiedenis en filosofie van Scrum

Scrum werd voor het eerst beschreven in 1986 door Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka in een artikel genaamd The New New Product Development Game. Het idee achter Scrum is dat teams in staat moeten zijn om snel en effectief te reageren op veranderende omstandigheden en de behoeften van de klant beter af te stemmen. Dit wordt bereikt door het gebruik van een iteratief en incrementeel proces dat is gebaseerd op korte sprints en regelmatige inspecties en aanpassingen.

Scrum principes en waarden

Scrum is gebaseerd op een aantal principes en waarden die het proces ondersteunen. Deze omvatten onder andere:

 • Transparantie: het team moet open en eerlijk communiceren over de voortgang van het project en eventuele problemen die zich voordoen.
 • Inspectie: het team moet regelmatig de voortgang van het project inspecteren en aanpassingen aanbrengen waar nodig.
 • Aanpassing: het team moet in staat zijn om snel aanpassingen aan te brengen in het project wanneer de omstandigheden veranderen.
Waarom Scrum werkt

Scrum werkt omdat het teams in staat stelt om snel en effectief te reageren op veranderende omstandigheden en de behoeften van de klant beter af te stemmen. Door het gebruik van korte sprints en regelmatige inspecties en aanpassingen, kunnen teams zich concentreren op het realiseren van concrete resultaten en het verbeteren van het proces voor de toekomst.

Scrum framework: het proces van idee tot product

Het Scrum-framework bestaat uit een aantal fasen die het proces van idee tot product ondersteunen. Deze fasen omvatten onder andere:

De sprint planning

Dit is een bijeenkomst aan het begin van elke sprint waarin het team de doelen en taken voor de sprint bepaalt.

De sprint

Dit is een korte periode waarin het team werkt aan specifieke doelen en functies. Sprints hebben een vaste duur en zijn bedoeld om het team te helpen zich te concentreren op het realiseren van concrete resultaten.

De daily scrum

Dit is een korte bijeenkomst elke dag waarin het team de voortgang van het project bespreekt en eventuele problemen aanpakt.

De sprint review

Dit is een bijeenkomst aan het einde van elke sprint waarin het team de resultaten van de sprint bespreekt en feedback krijgt van belanghebbenden.

De sprint retrospective

Dit is een bijeenkomst aan het einde van elke sprint waarin het team leert van de successen en fouten van de sprint en het proces verbetert voor de volgende sprint.

De drie rollen in een Scrum team

Scrum bestaat uit drie rollen: de Scrum Master, de Product Owner en het Ontwikkelingsteam. Elk van deze rollen heeft specifieke verantwoordelijkheden en taken.

Scrum Master

De Scrum Master is verantwoordelijk voor het faciliteren van het Scrum-proces en het helpen van het team om de principes en waarden van Scrum te begrijpen en toe te passen. De taken van de Scrum Master omvatten onder andere:

 • Het organiseren en faciliteren van de Scrum-events
 • Het helpen van het team om de Scrum-principes en waarden te begrijpen en toe te passen
 • Het verwijderen van obstakels die het team belemmeren in hun werk
 • Het zorgen voor een goede communicatie tussen het team en belanghebbenden
Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het bepalen van de doelen en prioriteiten van het project en het beheer van het product backlog. De taken van de Product Owner omvatten onder andere:

 • Het bepalen van de doelen en prioriteiten van het project
 • Het definiëren van de items in het product backlog
 • Het prioriteren van de items in het product backlog
 • Het zorgen voor een goede communicatie tussen het team en belanghebbenden
Developers

Het Ontwikkelingsteam is verantwoordelijk voor het realiseren van de items in het product backlog en het leveren van een werkend product aan het einde van elke sprint. De taken van het Ontwikkelingsteam omvatten onder andere:

 • Het realiseren van de items in het product backlog
 • Het leveren van een werkend product aan het einde van elke sprint
 • Het continu verbeteren van het proces en de productkwaliteit

Hoe deze rollen samenwerken

om de productiviteit te verhogen

Door effectief samen te werken en elkaars verantwoordelijkheden en taken te begrijpen, kan elk van deze rollen bijdragen aan het verhogen van de productiviteit van het team en het succes van het project. De Scrum Master kan het team helpen bij het begrijpen en toepassen van de Scrum-principes en waarden, terwijl de Product Owner de doelen en prioriteiten van het project bepaalt en het product backlog beheert. Het Ontwikkelingsteam is verantwoordelijk voor het realiseren van de items in het product backlog en het leveren van een werkend product aan het einde van elke sprint. Door effectieve communicatie en samenwerking kan het team samenwerken om obstakels te verwijderen, het proces te verbeteren en de productiviteit te verhogen.

Waarom is een

sprint planning belangrijk?

Een sprint planning is een belangrijk onderdeel van het Scrum-framework omdat het team hiermee de doelen en taken voor de sprint bepaalt. Dit helpt het team om zich te concentreren op het realiseren van concrete resultaten en om te reageren op veranderende omstandigheden.

Het doel van de sprint planning

Het doel van de sprint planning is om het team te helpen de doelen en taken voor de sprint te begrijpen en te bepalen. Tijdens de sprint planning bespreekt het team de items in het product backlog en bepaalt welke items in de volgende sprint moeten worden gerealiseerd.

Hoe doe je een sprint planning?

Een sprint planning begint met een duidelijk begrip van de doelen van het project en de items in het product backlog. Het team bepaalt vervolgens welke items in de volgende sprint moeten worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. De Scrum Master faciliteert de bijeenkomst en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden worden betrokken.

De voordelen van het plannen van sprints

Het plannen van sprints helpt het team om zich te concentreren op het realiseren van concrete resultaten en om te reageren op veranderende omstandigheden. Het stelt het team ook in staat om obstakels en problemen aan te pakken en het proces te verbeteren voor de toekomst.

Tips voor een goede sprint planning

Enkele tips voor het optimaliseren van je sprint planning zijn:

 • Zorg voor een duidelijk begrip van de doelen en prioriteiten van het project
 • Zorg voor een goede communicatie tussen het team en belanghebbenden
 • Wees realistisch over wat er in een sprint kan worden gedaan
 • Stel concrete doelen en taken voor de sprint

Feedback van klanten

De sprint review

De Sprint Review binnen Scrum

Een review is een belangrijk onderdeel van het Scrum-framework omdat het team hiermee de resultaten van de sprint bespreekt en feedback krijgt van belanghebbenden.

Het doel van de review

Het doel van de review is om het team te helpen de resultaten van de sprint te begrijpen en feedback te krijgen van belanghebbenden. Tijdens de review bespreekt het team de items die zijn gerealiseerd tijdens de sprint en demonstreert het de werkende software aan belanghebbenden.
 

Het belang van feedback

Het krijgen van feedback van klanten en belanghebbenden is belangrijk omdat het team hiermee inzicht krijgt in de behoeften en verwachtingen van de klant. Dit stelt het team in staat om het product beter af te stemmen op de behoeften van de klant en de productkwaliteit te verbeteren.
Een review uitvoeren
 
Een review begint met een duidelijk begrip van de items die zijn gerealiseerd tijdens de sprint. Het team demonstreert vervolgens de werkende software aan belanghebbenden en bespreekt eventuele problemen of obstakels die tijdens de sprint zijn opgetreden. Het team krijgt feedback van belanghebbenden en bespreekt hoe de feedback kan worden gebruikt om het proces en de productkwaliteit te verbeteren.

Tips voor een goede review

Enkele tips voor het optimaliseren van je review proces zijn:

 • Zorg voor een duidelijk begrip van de items die zijn gerealiseerd tijdens de sprint
 • Betrek belanghebbenden bij de review en vraag om feedback
 • Zorg voor een goede communicatie tussen het team en belanghebbenden
 • Bespreek hoe de feedback kan worden gebruikt om het proces en de productkwaliteit te verbeteren.

Leren van fouten en successen

De Retrospective

De retrospective is een belangrijk onderdeel van het Scrum-framework omdat het team hiermee leert van de successen en fouten van de sprint en het proces verbetert voor de toekomst.

Het doel van de retrospective

Het doel van de retrospective is om het team te helpen leren van de successen en fouten van de sprint en het proces te verbeteren voor de toekomst. Tijdens de retrospective bespreekt het team wat er goed is gegaan tijdens de sprint en wat er verbeterd kan worden.

Hoe doe je een retrospective?

Een retrospective begint met een duidelijk begrip van de successen en fouten van de sprint. Het team bespreekt vervolgens wat er goed is gegaan en wat er verbeterd kan worden. Het team bepaalt vervolgens acties om het proces en de productkwaliteit te verbeteren.

Leren van je fouten en successen

Het leren van fouten en successen is belangrijk omdat het team hiermee het proces en de productkwaliteit kan verbeteren. Door te leren van fouten en successen kan het team betere resultaten leveren en zichzelf continu verbeteren.

Een goede retrospective

Tips voor een goede retrospective

Enkele tips om van jouw retrospectives de meest waardevolle momenten te maken:

 • Zorg voor een open en eerlijke communicatie binnen het team
 • Stel concrete doelen voor de retrospective
 • Zorg voor een duidelijk begrip van de successen en fouten van de sprint
 • Bepaal concrete acties om het proces en de productkwaliteit te verbeteren

Scrum en Kanban

Scrum en Kanban zijn beide Agile-frameworks, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

Kanban

wat is dat?

Kanban is een Agile-framework dat is gebaseerd op het idee van visueel management. Het gebruikt een Kanban-bord om de status van het werk te visualiseren en het proces te verbeteren voor de toekomst.

Het verschil tussen

Scrum en Kanban

Het belangrijkste verschil tussen Kanban en Scrum is dat Kanban geen vaste tijdsboxen heeft zoals Scrum. Bij Kanban wordt het werk gepland en uitgevoerd op basis van de capaciteit van het team. Er is geen vaste sprint-periode zoals bij Scrum, en er is geen vaste set van events zoals bij Scrum.

Een ander verschil tussen Kanban en Scrum is dat Kanban zich meer richt op continue verbetering. Het proces wordt voortdurend geëvalueerd en verbeterd op basis van feedback van het team en belanghebbenden.

Hoe kies je voor

Scrum of Kanban?

Kanban is beter geschikt voor projecten waarbij de vraag naar werk niet constant is of waarbij de vraag snel verandert. Het is ook geschikt voor projecten waarbij een continue stroom van werk nodig is in plaats van een vastgestelde sprintperiode. Kanban is ook geschikt voor teams die al ervaring hebben met Agile en Scrum en die hun proces verder willen verbeteren.

prioriteiten stellen en waarde realiseren

het product backlog

Het product backlog is een essentieel onderdeel van het Scrum-framework omdat het het team helpt om prioriteiten te stellen en waarde te realiseren.

Wat is het backlog?
 
Het product backlog is een lijst van items die moeten worden gerealiseerd om het project te voltooien. De items in het product backlog worden geprioriteerd op basis van hun waarde voor de klant.

Hoe werkt het backlog?

Het backlog wordt beheerd door de Product Owner, die verantwoordelijk is voor het bepalen van de prioriteiten en het beheren van de items in het product backlog. Het team werkt de items in het product backlog af tijdens de sprints.
Hoe maak je een effectief backlog?
 
Een effectief backlog is gebaseerd op een duidelijk begrip van de behoeften van de klant en de prioriteiten van het project. Het is belangrijk om de items in het product backlog regelmatig te evalueren en bij te werken op basis van feedback van het team en belanghebbenden.
 

Waarom het backlog helpt waarde te realiseert

Het backlog helpt het team om prioriteiten te stellen en waarde te realiseren voor de klant. Door de items in het product backlog te prioriteren op basis van hun waarde voor de klant, kan het team zich concentreren op het realiseren van de items die het meeste waarde toevoegen.

Voordelen van Agile en Scrum voor een organisatie

Agile en Scrum bieden verschillende voordelen voor een organisatie, waaronder een hogere productiviteit, betere productkwaliteit en meer tevreden klanten.

De voordelen van Scrum en Agile

Hogere productiviteit: Agile en Scrum stellen het team in staat om zich te concentreren op het realiseren van concrete resultaten en om snel te reageren op veranderende omstandigheden.
Betere productkwaliteit: Agile en Scrum stellen het team in staat om obstakels en problemen aan te pakken en het proces te verbeteren voor de toekomst, waardoor de productkwaliteit wordt verbeterd.
Meer tevreden klanten: Agile en Scrum stellen het team in staat om nauw samen te werken met de klant en feedback te krijgen tijdens het ontwikkelproces. Hierdoor kan het team het product beter afstemmen op de behoeften van de klant en de klanttevredenheid verbeteren.

Hoe Scrum en Agile helpen

De time-to-market te verkorten: Agile en Scrum stellen het team in staat om snel resultaten te leveren en te reageren op veranderende omstandigheden, waardoor de time-to-market wordt verkort.
Kosten te besparen: Agile en Scrum stellen het team in staat om efficiënter te werken en obstakels en problemen aan te pakken, waardoor de kosten worden verlaagd.
Innovatie te stimuleren: Agile en Scrum stellen het team in staat om snel nieuwe ideeën te testen en te experimenteren, waardoor innovatie wordt gestimuleerd.

Scrum en Agile optimaliseren

Duidelijk begrip: Zorg voor een duidelijk begrip van Agile en Scrum en hoe deze werken
Betrokkenheid: Betrek het hele team bij de implementatie van Agile en Scrum
Ondersteuning: Bied de nodige training en ondersteuning aan het team
Transparantie: Zorg voor een open en transparante communicatie binnen het team en met belanghebbenden
Evaluatie: Werk regelmatig samen met het team en belanghebbenden om het proces te evalueren en te verbeteren

Communicatie en samenwerking

binnen een Scrum team

Communicatie en samenwerking zijn essentieel voor het succes van een Scrum team. Het team moet nauw samenwerken en effectief communiceren om het project tot een succesvol einde te brengen.

Waarom zijn communicatie en samenwerking belangrijk binnen Scrum?

Communicatie en samenwerking zijn belangrijk binnen Scrum omdat het team nauw moet samenwerken om het project tot een succesvol einde te brengen. Het team moet effectief communiceren om obstakels en problemen aan te pakken en het proces te verbeteren voor de toekomst.

Hoe doe je dat:

effectief communiceren en samenwerken binnen een Scrum team?
Effectieve communicatie en samenwerking binnen een Scrum team kunnen worden bereikt door:
 • Duidelijke communicatie: Zorg voor duidelijke en open communicatie binnen het team en met belanghebbenden.
 • Dagelijkse scrums: Houd dagelijkse scrums om het team op één lijn te houden en problemen snel aan te pakken.
 • Effectief probleemoplossing: Werk effectief samen om obstakels en problemen aan te pakken en het proces te verbeteren voor de toekomst.
 • Continue verbetering: Werk regelmatig samen met het team en belanghebbenden om het proces te evalueren en te verbeteren.

Echte communicatie is de sleutel tot succes in alle aspecten van het leven.

Tony Robbins

Problemen in je Scrum team?

Zo los je ze op
 

Problemen kunnen worden opgelost in een Scrum team door:

 • Samenwerking: Werk samen om obstakels en problemen aan te pakken en het proces te verbeteren voor de toekomst.
 • Continue verbetering: Werk regelmatig samen met het team en belanghebbenden om het proces te evalueren en te verbeteren.
 • Empathie: Luister naar de zorgen en behoeften van elk teamlid en belanghebbende en probeer begrip te tonen voor hun perspectieven.

De belangrijkste events

binnen Scrum

Scrum heeft verschillende events die het team helpen om het proces te sturen en te verbeteren. Elk event heeft een specifiek doel en helpt het team om het project tot een succesvol einde te brengen.

Sprint

De sprint is de basisbouwsteen van Scrum en het hart van het ontwikkelproces. Het is een vaste periode van één tot vier weken waarin het team werkt aan het realiseren van items uit het product backlog.

Sprint planning

De sprint planning is een vergadering aan het begin van de sprint waarin het team de items in het product backlog bespreekt en een plan maakt voor de komende sprint.

Daily Scrum

De Daily Scrum is een korte, dagelijkse vergadering waarin het team de voortgang van de sprint bespreekt en obstakels en problemen aanpakt.

Sprint review

De Sprint Review is een vergadering aan het einde van de sprint waarin het team de resultaten van de sprint bespreekt en feedback krijgt van belanghebbenden.

Retrospective

De Sprint Retrospective is een vergadering aan het einde van de sprint waarin het team terugkijkt op de sprint en bespreekt wat er goed ging en wat er verbeterd kan worden voor de toekomst.

Refinement

Scrum teams moeten samen het toekomstige werk op de backlog verfijnen en inschatten. Vaak wordt hiervoor een refinement meeting gepland.

De events zijn er niet voor niets

Houdt focus op de doelen van ieder event

Elk event heeft een specifiek doel en helpt het team om het project tot een succesvol einde te brengen. Het is belangrijk om de events op de juiste manier uit te voeren om hun doel te bereiken.

Om elk event zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk om:

 • Zorg voor duidelijke communicatie binnen het team en met belanghebbenden
 • Houd de vergaderingen kort en gericht op het doel van het event
 • Houd de vergaderingen interactief en betrek het hele team
 • Zorg voor een open en transparante communicatie binnen het team en met belanghebbenden

Een extreem korte samenvatting

van deze lange pagina

Scrum is een Agile framework dat helpt bij het realiseren van complexe projecten. Het biedt verschillende voordelen voor een organisatie, waaronder een hogere productiviteit, betere productkwaliteit en meer tevreden klanten. Communicatie en samenwerking zijn essentieel voor het succes van een Scrum team, en de events binnen Scrum helpen het team om het proces te sturen en te verbeteren. Het is belangrijk om het proces regelmatig te evalueren en te verbeteren om het meeste uit Scrum te halen.

Zelf aan de slag?

Volg een training van De Organisatie Veranderaars

Training

Dit is Scrum

De training Dit Is Scrum helpt jou en je team om het Scrum framework te begrijpen. Op een interactieve manier ontdek je wat Scrum is, hoe het werkt en ervaar je hoe het werkt.

Training

Scrum Master

De rol van Scrum Master gaat veel verder dan de bekende Scrum Guide. Natuurlijk is de theorie bekend, maar hoe pas je die effectief toe? Dat is waar deze training Scrum Master over gaat.

Training

Product Owner

Een Product Owner gaat over het product. Dat is leuk, maar hoe gaat de Product Owner om met verschillende belangen en stakeholders? Ontdek het in onze training Product Owner.

Benieuwd of Scrum iets voor jouw organisatie is?

Vul het formulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met je op om de mogelijkheden te bespreken!