Meer betrokkenheid meer resultaat

Slechts 14% van de beroepsbevolking is betrokken bij het bedrijf waar ze werken. 10% is zelfs 'actief niet betrokken'.
percentages o.b.v. wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Gallup

Kom in beweging

Kom in <em>beweging</em>

Verhoog de betrokkenheid

Niet betrokken medewerkers zijn een hoge, maar vaak verborgen, kostenpost in bedrijven. De kosten voor deze medewerkers kunnen al snel oplopen tot 34% van het jaarsalaris. Tijd dus in beweging te komen!

Onze aanpak in 4 stappen:

Stap 1 Kick-off

We leggen uit wat we gaan doen, hoe we dat doen en vooral ook waarom we dat doen.

Stap 2 Analyze

Met een online medewerkerstevredenheid onderzoek meten we waar we nu staan.

Stap 3 Themes

We stellen, samen met jou, thema's vast om aan te werken.

Stap 4 Action

In Thema Groepen gaan we, samen met jouw medewerkers, aan de slag met de thema's.

Plan een moment in wanneer het jou uitkomt

Plan een afspraak, direct in mijn agenda, op het moment dat het jou het beste uit komt. Zo weet je zeker dat we alletwee de volledige aandacht hebben. Wanneer spreek ik jou?

In 4 stappen aan de slag

Om met ons aan de slag te gaan, zijn er slechts 4 eenvoudige stappen. Zo weet je precies wat je kunt verwachten.

Stap 1

Contact

Zoals elke relatie, begint ook onze samenwerking met een eerste stap: contact. Je plant hiervoor zelf een moment in onze agenda. Zo weet je zeker dat jouw eerste kennismaking plaatsvind op een moment dat het jou uitkomt!

Stap 2

Inventarisatie

Wat speelt er in jouw bedrijf waar wij aan bij kunnen dragen? Of misschien ontdekken we wel dat we helemaal geen match zijn. Kan ook gebeuren! In dat geval kijk ik graag voor je in mijn netwerk naar andere passende consultants.

Stap 3

We doen je een voorstel

Hoewel onze aanpak gestandaardiseerd is - zo weten we zeker dat we het maximale resultaat kunnen leveren - is er natuurlijk nog wel ruimte voor aanpassingen. We zullen je daarom een passend aanbod doen om je verder te helpen.

Stap 4

Plannen kickoff

Wat we altijd doen is een kickoff. Nadat we jou gesproken hebben, moeten we natuurlijk uitleggen wat we gaan doen aan jouw medewerkers. We kunnen hier - bij akkoord - direct een datum voor inplannen.

Wat kunnen we voor jouw bedrijf betekenen?

Maak een afspraak voor het moment dat het jou het beste past. We gaan samen kijken of ik jou kunnen helpen, of dat ik iemand in mijn netwerk ken die dat kan. In ieder geval ga je altijd me nieuwe kennis de afspraak weer uit!

Antwoorden op

Veel Gestelde Vragen