Zo Haal Jij Als Ondernemer Wel Je Doelen

Zo Haal Jij Als Ondernemer Wel Je Doelen

Hoewel deze boeken veel gelezen en geciteerd worden, hebben veel ondernemers heel veel moeite deze doelen te realiseren.

Jij herkent dat vast ook wel. Je zet een target voor je sales. Je doel is volgens de regels opgeschreven. Is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Toch lukt het keer op keer niet om de gestelde target te halen.

Hebben al die boeken het dan fout? Slaan al die slimme mensen die deze boeken geschreven hebben de plank dan finaal mis? Of is het nog erger en twijfel je aan je eigen kunnen? Ben je als ondernemer wel in staat om jouw doelen te realiseren?

Gelukkig is het antwoord een stuk minder dramatisch, goed op te lossen en ben je het blog dat je daarbij helpt nu aan het lezen! Ik ga je met dit artikel helpen om ervoor te zorgen dat jouw doelen voortaan wel gehaald worden!

Hoe schrijf je een doel op?

Laat ik eerst beginnen met uitleggen hoe je een doel op kunt schrijven. Misschien heb je wel eens gehoord van SMART. Wanneer je een doel opschrijft moet deze aan de regels van SMART voldoen. SMART staat voor:

Specifiek: Het doel moet specifiek zijn. Je begrijpt dat een doel dat begint met ‘ik wil ooit …’ meer een idee of een droom is dan doel.

Meetbaar: Een doel moet natuurlijk te meten zijn. Cijfers zijn hiervoor handige manieren. Bijvoorbeeld: “40% meer bezoekers op mijn website”

Acceptabel: Iedereen die met het doel te maken heeft moet dit acceptabel vinden. Als dat niet het geval is zal het behalen van het doel op veel weerstand stuiten. Logisch dat je het dan niet haalt natuurlijk!

Realistisch: Een doel mag natuurlijk best uitdagend zijn maar moet wel realistisch blijven. Als jij als doel hebt om vanaf 0 een auto te ontwikkelen en in productie te brengen binnen 4 weken ga je dat waarschijnlijk niet redden.

Tijdgebonden: Deze sluit aan bij de M van meetbaar. Die 40% meer bezoekers kan gemeten worden, maar wanneer ga je dat doen? Door je doel tijdgebonden te maken voorkom je dat een doel een wens wordt zoals “Een keer wil ik 40% meer bezoekers”.

Nu is deze theorie misschien niet onbekend voor je en werk je er al mee wanneer je voor jezelf doelen beschrijft. Dan zou het toch moeten lukken?

Er ontbreekt nog iets

Wanneer je naar de theorie kijkt, zie je dat een SMART doel precies beschrijft Wat er moet gebeuren, Wanneer dat moet gebeuren en wat het Resultaat is. Wat ontbreekt is de grote drijfveer achter het doel: Waarom het moet gebeuren. Deze drijfveer zorgt ervoor dat jij, of jouw medewerkers, het doel niet zien als iets dat moet gebeuren, maar als iets waarvan iedereen wil dat het gebeurt.

Wat zou er gebeuren als we dat Waarom zouden toevoegen? Of eigenlijk de grote vraag: “Hoe schrijf ik doelen op waar ook het waarom in naar voren komt?” Om die vraag te beantwoorden ga ik je meenemen in de mooie wereld van Objectives and Key Results.

Wat zijn Objectives and Key Results?

Objectives and Key Results, vaak afgekort tot OKR, is een methode die helpt om doelen te realiseren. Door de transparantie van OKR ontstaat meer samenwerking en wordt eigenaarschap duidelijk. Een goed opgestelde OKR zorgt er ook voor dat doelen meetbaar worden en dat er autonomie ontstaat om die doelen te realiseren.

Het grote voordeel van de OKR methode is dat deze niet gebonden is aan een minimum of maximum aantal personen. Een methode als Scrum implementeren werkt bijvoorbeeld alleen als je minimaal een team van 6 mensen bij elkaar hebt en vraagt al om een andere aanpak als je een aantal teams samen wilt inzetten. OKR is in te zetten wanneer je alleen werkt (of zelfs voor jezelf privé) en als je met je bedrijf groeit. Als je denkt dat je OKR ontgroeit, onthoud dan dat ze ook bij Google (ruim 156.000 medewerkers) en Netflix (12.800 medewerkers) worden ingezet. Je kunt dus nog even vooruit!

De 2 delen

OKR bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is de Objective die beschrijft wat het doel is dat gehaald moet worden. Het tweede deel beschrijft de Key Results, ofwel de meetbare resultaten om dat doel te halen.

Om een goede OKR te schrijven wordt vaak het volgende sjabloon gebruikt:

Ik zal [OBJECTIVE] zoals gemeten door [KEY RESULTS]

De objective is breed, groot, uitdagend, maar vooral realistisch. Stel je wilt een gezondere leefstijl. Een objective die voor jou kan werken zou kunnen zijn: Ik zal me eind 2023 fitter en gezonder voelen.

Deze objective laat hier heel duidelijk zien wat het resultaat is dat je wil bereiken. Het spreekt voor de verbeelding als je hiernaar kijkt. Je wilt je fitter en gezonder voelen. Het geeft daarom ook duidelijk aan wat de waarom achter de objective is.

Het tweede deel van de OKR bestaat uit de Key Results. Om je fitter en gezonder te voelen moeten er een aantal dingen gebeuren. De Key Results beschrijven dat:

 • Voor het einde van 2023 ben ik 15 kilo afgevallen en weeg ik nog 80 Kg
 • Dagelijks ga ik 30 minuten wandelen
 • Ik eet 5 keer per week gezonde maaltijden
 • 4 keer per week ga ik op de fiets naar kantoor
 • Eind 2023 kan ik 5 kilometer achter elkaar rennen

Zoals misschien opvalt lijken de Key Results veel meer op de doelen die je eerder met SMART beschreven hebt. Ze zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Wat heel belangrijk is bij de Key Results is dat wanneer ze allemaal gehaald zijn, je de Objective ook gehaald moet hebben.

De kracht van de OKR

De grote kracht achter de OKR is dat je doelen vertaald naar een waarom, wat en hoe. Je weet waarom je dagelijks 30 minuten gaat wandelen en 4 keer per week op de fiets naar kantoor gaat. Dit werkt motiverend omdat je het niet doet voor een vinkje maar voor een echt resultaat.

Wanneer je dit openlijk deelt (in dit voorbeeld waarschijnlijk thuis) kunnen je huisgenoten er meer begrip voor hebben. De kans dat je dan voor de 4e keer pizza aangeboden krijgt in de week neemt daardoor af. Hierdoor worden je doelen steeds meer haalbaar!

Binnen jouw bedrijf

Natuurlijk lees je deze blog omdat je ondernemer bent. Misschien wil je wel afvallen maar daar ben je nu niet naar op zoek. Laat ik je daarom een voorbeeld geven hoe OKR ingezet kan worden binnen jouw bedrijf.

Stel je hebt de volgende OKR opgesteld:

Ik zal de doorlooptijd van verkopen verkorten van 60 dagen naar 55 dagen in 2 maanden gemeten door:

 • 10 teamleden inschrijven voor een cursus verkooponderhandelingen.
 • Mobiel vriendelijke online contracten introduceren.
 • Maak 4 up-to-date buyer personas met behulp van historische klantgegevens uit het CRM.

Dit zou jouw hoofd OKR kunnen zijn. Nu kunnen de verschillende teams en medewerkers hiermee aan de slag. De leidinggevende van de verkoopafdeling kan hieruit bijvoorbeeld de volgende OKR opstellen:

Ik zal zorgen dat binnen 2 maanden, 10 teamleden de cursus verkooponderhandelingen doorlopen hebben gemeten door:

 • 10 teamleden in te schrijven voor een cursus verkooponderhandelingen.
 • Met aanbieder onderhandelen de cursus binnen 2 maanden af te ronden.

De IT afdeling kan hierbij de volgende OKR opstellen:

Ik zal een oplossing ontwikkelen om mobiel vriendelijke contracten te introduceren binnen 2 maanden gemeten door:

 • Contracten zijn bruikbaar op alle gangbare iOS en Android telefoons.
 • Contracten worden automatisch vanuit het CRM opgesteld.
 • Getekende contracten worden automatisch gelogd bij het klant record in CRM.

Je ziet dat door de OKR die je voor je sales maakt, allemaal verschillende OKR’s per team ontstaan. Wat meteen opvalt is de actiegerichtheid van deze OKR’s. Ze gaan allemaal over handelen niet over het behalen van het doel, maar over de acties die daarvoor nodig zijn.

Ook is meteen duidelijk dat de manager van de verkoop afdeling verantwoordelijk is voor de cursus en dat IT afdeling voor de mobiel vriendelijke contracten.

De 5 grote voordelen van OKR op een rijtje

Vergroot samenwerkenIn het bovenstaande voorbeeld zie je dat de IT afdeling en de verkoopafdeling aan hetzelfde doel werken. Zij zullen de samenwerking op moeten zoeken om tot de beste oplossing te komen voor de mobiele contracten.

Creëert eigenaarschap: OKR zorgt voor eigenaarschap. De verkoopafdeling zorgt voor de cursus, de IT afdeling voor de mobiele contracten en iemand anders (in dit voorbeeld niet genoemd) voor de buyer persona’s.

Stimuleert autonomie: De opgestelde OKR’s zorgen dat teams en individuele medewerkers zelfstandig kunnen werken aan hun OKR en daarmee aan de grote organisatie OKR.

Vergroot betrokkenheid: Wanneer mensen weten waarom ze iets doen wordt het meer voor ze dan enkel een vinkje zetten. Het doel is groter en daardoor belangrijker. Dit zorgt voor meer betrokkenheid. Daarnaast zorgt de transparantie van OKRs (ze zijn voor iedereen inzichtelijk) voor meer saamhorigheid. Iedereen ziet waar anderen mee bezig zijn en kunnen daardoor ook makkelijk bijspringen als dat nodig is.

Meetbaar en verifieerbaar: De losstaande Key Results zijn meetbaar, maar dit maakt ook meteen inzichtelijk hoe het er met de totale objective voor staat. Wanneer we met een ‘ouderwets’ groot doel werken, weten we pas achteraf of het doel gehaald gaat worden. Op schema blijven is dan veel lastiger.

Conclusie

De voorbeelden in deze blog laten je zien dat OKR van meerwaarde is voor jezelf, je team en je bedrijf. Het maakt hierbij ook niet uit hoe groot je bedrijf uiteindelijk wordt (als je Google voorbij bent heb je waarschijnlijk heel andere zorgen).

Bedenk eens voor jezelf welke doelen (Objectives) je zou willen halen en hoe je dat gaat meten (Key Results). Schrijf die op en deel die met je collega’s. Nodig ze uit om vanuit jouw OKR hun eigen OKR op te stellen en te delen. Je zult zien dat dit zoveel helderheid geeft dat je jezelf afvraagt waarom je dit niet eerder hebt gedaan!

Geef een reactie