Wat Is Dat, Een Wendbaar Bedrijf En Waarom Wil Ik Dat?

Wat Is Dat, Een Wendbaar Bedrijf En Waarom Wil Ik Dat?

In dit artikel ga ik je uitleggen wat dat eigenlijk is, zo’n wendbare organisatie, en waarom jij dat voor jouw bedrijf ook wilt.

Met dit artikel wil ik je de 5 belangrijkste eigenschappen laten zien van een wendbaar bedrijf en waarom dit voor jouw bedrijf een goede richting kan zijn. Of je daadwerkelijk in wilt zetten op wendbaarheid is natuurlijk aan jou. Het lezen van dit artikel helpt je om die afweging goed te kunnen maken.

Snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden

De wereld verandert in razendsnel tempo. Bedrijven hebben daarbij een eenvoudige keuze: veranderen we mee of raken we achterop en daarmee achter op onze concurrentie. Veel bedrijven willen natuurlijk mee veranderen maar lopen daarbij tegen verschillende uitdagingen aan. Zo is hun bedrijf te hiërarchisch ingericht waardoor ze niet snel genoeg kunnen aanpassen of zijn de processen zo strak ingericht dat het veel tijd kost om die te veranderen.

Een wendbare organisatie is zo opgebouwd dat deze snel mee kan veranderen met de vraag. Er is weinig tot geen hiërarchie en de processen zijn zo opgezet dat ze niet vast zitten. Bij dit soort organisaties zie je weinig management die voor aansturing zorgt. De hoofdtaak van het management bij wendbare organisaties is de grote lijnen en doelen uitzetten.

Medewerkers hebben veel autonomie waardoor ze zelf beslissen over wat er moet gebeuren. Dit zorgt voor snelle beslissingen. Wanneer een medewerker of team ergens tegenaan loopt kunnen ze dit zelfstandig oplossen zonder hiervoor een besluit vanuit het management af te hoeven wachten.

Wendbare organisaties zijn flexibel

Wendbaar zegt iets over het gemak waarmee een bedrijf van richting kan veranderen. Flexibiliteit zegt iets over de veerkracht van een bedrijf. Hoe snel kan het reageren op bijvoorbeeld een veranderende klantvraag. Een flexibel bedrijf is bijvoorbeeld in staat om productwensen van een klant tijdens de ontwikkeling mee te nemen. Ook zal een flexibel bedrijf minder vastklampen aan contracten met klanten.

Belangrijk om in de gaten te houden is dat een flexibel bedrijf niet ad-hoc is. Ze plannen vooruit en werken aan heldere doelen. Vaak vastgelegd in OKR’s (Objectives and Key Results). Juist deze opzet maakt dat ze snel kunnen aanpassen wanneer dat nodig is. Een beoogde Objective kan misschien ook op een andere manier behaald worden dan vooraf bedacht. Wanneer een klant dus niet iets anders wil, maar dit brengt het beoogde doel niet in gevaar, dan kan een flexibel bedrijf hier vlot op inspelen.

Behoeften van klanten gaan voor

De wendbare en waardengedreven organisatie streeft naar een hoge klanttevredenheid. Dit doen ze door continue met hun klanten in contact te staan. In tegenstelling tot traditionele bedrijven waar een accountmanager het klantcontact onderhoud, zijn bij de wendbare organisatie de uitvoerende medewerkers degene die het contact onderhouden.

Hierdoor staat het werk dat uitgevoerd wordt en de klant waarvoor het werk wordt uitgevoerd heel dicht bij elkaar. Deze korte lijn maakt het mogelijk om snel op de veranderende behoeften van de klant in te spelen. Daarbij hebben de wendbare organisaties een focus op het toevoegen van waarde. Het gaat dus niet om de kwantiteit van opleveren maar om de kwaliteit. Is er iets wat gedaan kan worden om de klant nog meer waarde te laten ervaren? Dan zal een wendbare organisatie daar volledig voor gaan!

Hoge innovatiekracht

Doordat medewerkers en klanten zo dicht bij elkaar staan is er veel meer communicatie. Medewerkers krijgen daardoor veel meer inzicht in de manier waarop de klant werkt. Dit helpt hen om tot betere oplossingen te komen. Innovatieve ideeën ontstaan daardoor sneller en kunnen door de korte communicatielijnen en autonomie snel opgepakt worden.

Door deze hoge mate van innovatie is het voor de wendbare organisatie eenvoudiger om voorloper in de markt te blijven. Dit maakt wendbare organisaties interessante partijen voor klanten en mogelijke investeerders.

Veel samenwerking

Binnen de wendbare organisatie is veel samenwerking tussen verschillende afdelingen. De bekende silo’s die we in veel traditionele bedrijven zien, bestaan binnen wendbare organisaties niet of nauwelijks. Dit maakt dat er veel kennisdeling is tussen de afdelingen. Ook weten ze elkaar snel te vinden wanneer dat nodig is.

Deze kennisdeling versterkt ook de positie van de organisatie op de lange termijn. Doordat kennis niet bij iemand of bij een paar mensen zit, maar verdeel over de hele organisatie, is een waardengedreven bedrijf beter bestand tegen personeelswissels.

Conclusie

Zoals je ziet zijn er veel voordelen aan wendbare organisaties. Snelheid, innovatiekracht en duurzame bedrijfsontwikkeling zijn er bijvoorbeeld een paar. Natuurlijk zitten er ook nadelen aan een wendbare organisatie. Denk hierbij aan het duidelijk maken van verantwoordelijkheden of promotiepaden van medewerkers.

Ik ben overtuigd dat een wendbare organisatie echt klaar is voor de toekomst. Die overtuiging heb ik niet alleen omdat het beschreven staat in boeken en op websites, maar omdat ik gezien heb dat het werkt. Echt werkt!

De grootste uitdaging die je als eigenaar van een bedrijf hebt wanneer je wendbaar wilt gaan organiseren is het durven loslaten. Jij moet vertrouwen op een systeem dat medewerkers zelf laat beslissen. Jij moet durven delegeren en erop vertrouwen dat jouw medewerkers het goed doen. Wanneer je dat durft, gaat er een ongekende wereld voor je open.

Durft jij die stap te zetten?

Geef een reactie