Waarom Lean groter is dan Agile: 5 gedachten

Waarom Lean groter is dan Agile: 5 gedachten

Onlangs werd me een intrigerende vraag gesteld over de adoptie van Lean en Agile methodieken. De vraag luidde: Waarom is Lean zo prominent aanwezig in productieomgevingen, terwijl Agile minder vaak wordt toegepast in kantoorsettings? Als fervent voorstander van Agile principes, werd ik geprikkeld door deze observatie. Agile biedt aanzienlijke voordelen voor kantoren, maar lijkt vaak beperkt in implementatie. Dit leidde tot een diepgaande reflectie over de belemmeringen voor een bredere adoptie van Agile. Hier deel ik mijn inzichten.

De Fundamenten van Lean en Agile

Lean, oorspronkelijk ontwikkeld voor productieomgevingen zoals die van Toyota in 1936, is gericht op het optimaliseren van processen door verspilling te minimaliseren. Het concept, dat later bekend werd als Lean, legt de nadruk op efficiëntie, kwaliteit en continue verbetering. Agile, daarentegen, ontstond in 2001 met de focus op flexibele softwareontwikkeling, gebaseerd op principes zoals werkende software boven uitgebreide documentatie.

Hoewel Lean en Agile verschillende oorsprongen hebben, delen ze gemeenschappelijke doelen: het verbeteren van processen en het leveren van waarde. De uitdaging ligt in het vertalen van Agile principes naar een breder kantoorgebruik. Dit is iets wat natuurlijker lijkt te passen bij Lean door zijn productieachtergrond.

Het Juiste Framework Kiezen

De keuze tussen Lean en Agile frameworks kan ontmoedigend zijn, vooral vanwege de diverse en complexe Agile raamwerken. Lean biedt een eenvoudiger instapmodel met direct toepasbare praktijken die geen volledige organisatorische omvorming vereisen. Dit maakt Lean aantrekkelijk voor directe verbeteringen. Agile, met zijn vele frameworks, vereist een zorgvuldige selectie om te zorgen dat het gekozen framework aansluit bij de organisatie. Dit kan aanvoelen als een ingrijpende verandering.

Implementatiegemak

Het veelvoud aan Agile frameworks kan overweldigend zijn. Dit kan het idee scheppen dat een volledige implementatie noodzakelijk is om ‘echt’ Agile te zijn. Dit vormt een barrière voor kantoren die Agile willen omarmen, maar zich geïntimideerd voelen door de complexiteit. In tegenstelling tot Lean, waar kleine stappen en directe acties kunnen leiden tot onmiddellijke verbeteringen, lijkt Agile een alomvattende transformatie te vereisen.

Roldefinities en Opleiding

Zowel Lean als Agile omvatten specifieke rollen en trainingen, maar Agile lijkt complexer door de verscheidenheid aan rollen die elk framework introduceert, zoals in Scrum of SAFe. Deze specifieke rollen en de noodzaak voor uitgebreide training kunnen een drempel vormen voor organisaties die Agile willen implementeren.

Het IT-stigma Overwinnen

Agile wordt vaak gezien als een methodiek die beperkt is tot IT-afdelingen, waardoor de potentie voor breder kantoorgebruik onderbelicht blijft. Dit stigma belemmert de adoptie van Agile buiten de IT-omgeving en versterkt de misvatting dat Agile te gespecialiseerd en ontoegankelijk is voor andere afdelingen.

Conclusie: Vereenvoudiging en Aanpassing

Voor een bredere adoptie van Lean en Agile in de kantoorwereld moeten we streven naar vereenvoudiging en aanpassing. Het herzien van het Agile Manifest om een breder publiek aan te spreken en de focus te leggen op waarden en principes die relevant zijn buiten softwareontwikkeling, kan helpen. Daarnaast moeten we de complexiteit van frameworks verminderen en terugkeren naar de kern van Agile: waarde leveren, verspilling minimaliseren, en effectieve communicatie en samenwerking bevorderen.

Door de mentaliteit te verschuiven van het strikt volgen van een specifiek framework naar het omarmen van de onderliggende principes van Lean en Agile, kunnen organisaties flexibeler, veerkrachtiger en beter aangepast aan verandering worden. Dit zal niet alleen de implementatie vergemakkelijken, maar ook zorgen voor een breder begrip en acceptatie van Lean en Agile principes over de gehele linie.

Geef een reactie