Scrum en Agile: Wat is het verschil? En wat heb je eraan?

Scrum en Agile: Wat is het verschil? En wat heb je eraan?

Scrum en Agile. Termen waar je waarschijnlijk al veel over gehoord hebt. Maar wat is het en waarom wordt het zo veel ingezet?

In de wereld van projectmanagement en softwareontwikkeling hoor je de termen “Scrum” en “Agile” steeds vaker voorbij komen. Maar wat betekenen deze termen precies? En wat heb je eraan als je ermee werkt? In dit artikel zullen we dit uitleggen.

De geboorte van Scrum

Scrum is ontstaan in de jaren 80 toen de Japanse autofabrikant Toyota met het zogenaamde “Toyota Production System” begon. Dit systeem was bedoeld om het productieproces efficiënter en effectiever te maken. Een belangrijk aspect van dit systeem was dat teams op een snelle en flexibele manier konden reageren op veranderingen in de markt. In de jaren 90 werd deze aanpak toegepast in de softwareontwikkeling, waar het bekend werd als Scrum.

Wat is Scrum?

Scrum is een projectmanagementmethode die is ontworpen om teams te helpen productiever en effectiever te werken. Het is gebaseerd op het idee van iteratief en incrementeel werken, waarbij het project in kleine stappen wordt opgedeeld en het team steeds kleine, maar werkende delen van het project oplevert.

Bij Scrum werkt het team in korte “sprints” van één tot vier weken, waarbij elke sprint begint met een planningssessie en eindigt met een evaluatie. Tijdens de sprint werkt het team samen aan de opdracht en houdt het elkaar op de hoogte van de voortgang. Elke dag houdt het team een korte “stand-up” bijeenkomst waarin de voortgang en eventuele obstakels worden besproken.

Hoe werkt Scrum in de praktijk?

Scrum is een methode die op verschillende manieren kan worden toegepast, afhankelijk van het project en de organisatie waarin het wordt gebruikt. Over het algemeen werkt Scrum echter het best in teams van ongeveer vijf tot tien mensen. Het team moet zelfsturend zijn en de teamleden moeten verschillende vaardigheden hebben om het project tot een succes te maken.

Tijdens de planningssessie wordt het werk verdeeld in taken die elk een bepaalde hoeveelheid tijd kosten. Het team werkt dan aan deze taken gedurende de sprint. Aan het einde van de sprint wordt het werk geëvalueerd en worden eventuele aanpassingen gemaakt voor de volgende sprint.

De winst: transparantie, inspectie en aanpassing

Scrum biedt verschillende voordelen vergeleken met traditionele projectmanagementmethoden. Het belangrijkste voordeel is dat Scrum zorgt voor transparantie, inspectie en aanpassing. Door het werk op te delen in kleine stappen, is het gemakkelijker om te zien waar het team staat en wat er nog moet gebeuren. Het team kan dan snel reageren op veranderingen in de markt en het project aanpassen als dat nodig is.

De geboorte van agile

Agile is ontstaan als reactie op de traditionele manier van werken in softwareontwikkeling. In de jaren negentig begonnen softwareontwikkelaars zich te realiseren dat de traditionele watervalmethode, waarbij elk project in een aantal opeenvolgende fasen werd afgehandeld, niet langer voldeed. Het duurde te lang, was te duur en de uitkomst voldeed niet altijd aan de wensen van de klant.

In 2001 kwamen 17 vooraanstaande softwareontwikkelaars bij elkaar in Utah om te discussiëren over een nieuwe manier van werken. Het resultaat van deze bijeenkomst was het Agile Manifest, een set van 12 principes die tot doel hadden om softwareontwikkeling sneller, flexibeler en klantgerichter te maken.

Het Agile Manifest benadrukte het belang van samenwerking tussen klanten en ontwikkelaars, de waarde van werkende software boven uitgebreide documentatie, en het belang van snelle feedback en aanpassing aan veranderende omstandigheden. De gemeenschap van softwareontwikkelaars omarmde deze principes snel en legde hiermee de basis voor agile werken.

Scrum en agile: Het verschil

Hoewel mensen Scrum en agile vaak door elkaar gebruiken, vertegenwoordigen ze twee verschillende begrippen. Agile is een overkoepelende term die slaat op een set van principes en waarden die tot doel hebben om softwareontwikkeling sneller, flexibeler en klantgerichter te maken. Scrum is een van de frameworks die gebaseerd zijn op deze principes.

Scrum is een framework voor projectmanagement dat teams helpt om producten te ontwikkelen in iteratieve, incrementele stappen. In tegenstelling tot de traditionele watervalmethode, die het hele project van tevoren uitstippelt, hanteert Scrum korte sprints van één tot vier weken. Het team ontwikkelt en test nieuwe functionaliteiten tijdens elke sprint, wat het product elke sprint verbetert en aanpast aan de wensen van de klant.

Agile is dus het overkoepelende concept, terwijl Scrum een specifieke methode is om agile principes in de praktijk te brengen. Andere voorbeelden van agile frameworks zijn bijvoorbeeld Kanban, Lean en Extreme Programming (XP). Het verschil tussen deze frameworks ligt in de specifieke manier waarop ze agile principes toepassen en de nadruk die ze leggen op verschillende aspecten van softwareontwikkeling.

De winst: breng de reactiesnelheid en flexibiliteit terug

Scrum en agile hebben inmiddels bewezen effectieve methoden te zijn om projecten te managen. Door het toepassen van deze methoden wordt niet alleen het project, maar ook het team meer wendbaar en flexibel. Door het toepassen van agile is het mogelijk om snel te reageren op veranderende omstandigheden en behoeften van klanten. We passen agile projectmanagementmethoden dan ook vooral toe bij projecten die snel opgeleverd moeten worden of waar veel onzekerheid bestaat over de uiteindelijke uitkomst.

Hoe werkt agile in de praktijk?

Agile-projectmanagementmethoden hebben hun wortels in de softwareontwikkeling, maar zijn inmiddels ook bruikbaar voor andere projecten. Agile werkt volgens de principes van iteratief en incrementeel werken, waarbij het project opgedeeld wordt in kleine stukken. Hierdoor geven klanten tussentijds feedback en reageren we snel op veranderingen. Het team werkt in sprints van één tot vier weken en legt aan het einde van elke sprint verantwoording af aan de klant. Deze verantwoording kan bestaan uit een demonstratie van het gerealiseerde product of uit een oplevering van werkende software.

Door het werken in sprints ontstaat er een snel, flexibel en wendbaar project dat snel kan reageren op veranderingen. Het team werkt intensief samen met de klant, zodat deze direct feedback kan geven en er geen ruis ontstaat in de communicatie. Zo creëer je een hoge mate van transparantie, waarbij alle betrokkenen op de hoogte zijn van de stand van zaken. Dit zorgt niet alleen voor een hogere klanttevredenheid, maar ook voor een betere werksfeer.

Conclusie

In deze blog hebben we gekeken naar het ontstaan van Scrum en de principes van agile. Scrum is een projectmanagementmethode die het mogelijk maakt om op een flexibele manier projecten te managen en om te gaan met onzekerheid en veranderingen. Agile is een bredere term die verwijst naar een manier van werken waarbij flexibiliteit en snelheid voorop staan.

Het toepassen van agile principes en Scrum methodes leidt tot meer transparantie, inspectie en aanpassing, en brengt de reactiesnelheid en flexibiliteit terug in een project. Dit leidt tot een hogere klanttevredenheid en een betere werksfeer. Werk met sprints en verbeter continu het product om voortdurend te werken aan het beste resultaat. Dit alles maakt Scrum en agile tot effectieve methoden voor projectmanagement in een tijd waarin veranderingen snel en onvoorspelbaar zijn.

Geef een reactie