In 4 Tussenstops Naar Een Wendbare Organisatie

SOFIA: De route naar een wendbare, veerkrachtige en duurzame organisatie

Wij zien veel verkopers van frameworks. Consultancy bureaus die Scrum verkopen, of SAFe of een ander framework dat jouw organisatie wendbaar gaat maken.

Laat ik beginnen met een dikke disclaimer: er is helemaal niets mis met deze frameworks! Stuk voor stuk zijn ze prima, werken ze goed en doen ze wat ze moeten doen. Maar toch leveren ze lang niet altijd wat er van ze verwacht wordt.

Daarom hebben we bij De Organisatie Veranderaars gekozen voor een andere aanpak. Een aanpak die niet gericht is op de frameworks die op de markt zijn, maar op de unieke situatie van onze opdrachtgevers.

Een routekaart naar wendbaarheid

Om organisaties wendbaar en klaar voor de toekomst te maken, maken we gebruik van een routekaart. De routekaart helpt ons om niet te verdwalen in alle mogelijkheden, maar helpt ons ook om een alternatieve route te vinden wanneer dat nodig is.

We noemen onze routekaart SOFIA. Een afkorting die staat voor Strategy, Organize, Flow en Inspect & Adapt. Deze 4 tussenstops op de route hebben we niet voor niets gemarkeerd op de kaart. Laten we deze tussenstops eens beter bekijken.

Strategy

De eerste tussenstop is strategy, of wel, de strategie. Om het doel te bepalen moeten we weten waar we naartoe willen en waarom we daar naartoe willen. Om het ‘navigatiesysteem’ haar werk te kunnen laten doen, is het belangrijk ook te weten waar we nu staan.

Door een duidelijke visie en missie te formuleren weten we waar we naartoe willen en waarom. Door onze ambitie voor de komende jaren te beschrijven weten we welke richting we op willen. Tot slot bepalen we welke doelen we het komende jaar willen realiseren. Dat is de bestemming die we gaan invoeren in ons ‘navigatiesysteem’.

Organize

Nu we weten waar we naartoe gaan, moeten we dat organiseren. Bij veel organisaties is dit het punt waar het mis gaat. Ze hebben prachtige doelen opgesteld, maar vergeten de rest te organiseren. Ze willen, als het ware, op de fiets een wereldreis maken in 12 dagen.

Om op een wendbare manier je doelen te halen, moet de organisatie op een wendbare manier worden ingericht. Dat kan alleen maar goed gaan wanneer de manier van organiseren aansluit bij de te halen doelen. Op basis van de principes van wendbaar organiseren helpen we je de organisatie te vormen zodat deze past bij je strategie.

Flow

Wanneer je voorbij de tweede tussenstop bent, zul je merken dat de doelen steeds betere gerealiseerd worden. Dat betekent dat je bij de derde tussentop aangekomen bent: flow!

Op deze tussenstop merk je dat er steeds sneller ingespeeld wordt op veranderingen. Je merkt dat de teams steeds beter op elkaar ingespeeld raken en steeds sneller tot oplossingen komen. Je merkt dat de organisatie in een ‘flow’ terecht is gekomen.

Inspect & Adapt

De vierde tussenstop is een korte pauze. Tijdens deze tussenstop pakken we onze kaart erbij en kijken we of we nog de juiste route volgen. We bekijken of onze doelen nog steeds haalbaar zijn, maar ook of ze nog relevant zijn! Als we er onderweg achter komen dat we eigenlijk andere doelen zouden willen halen, zullen we ook onze reis moeten aanpassen.

Naast de doelen kijken we ook naar hoe we werken. We kijken naar de samenwerking binnen de teams, naar de samenwerking tussen de teams en naar de samenwerking met de klant. We zoeken naar dingen die we kunnen verbeteren. Niet dat ze per se slecht gaan, maar waarom zouden we iets blijven doen waarvan we weten dat het eenvoudiger kan? Dat zou best raar zijn toch?!?

That sounds easy!

Met deze kaart is het super eenvoudig om je doelen als wendbare organisatie te halen. Nu is het alleen zo dat de kaart en de werkelijkheid niet altijd aan elkaar gelijk zijn. Op de kaart staan niet de files of wegopbrekingen. De obstakels die door een storm op de weg zijn beland zie je niet terug. Ook de afleidingen en zijwegen staan niet op de kaart.

In de echte wereld zijn die er allemaal wel. En die zorgen er allemaal voor dat het soms lastig is je aan de route te houden. Daarnaast komen de tussenstops ook niet zo mooi gelijktijdig. Zeker wanneer je deze reis met meerdere teams doet, zul je merken dat de routes door elkaar gaan lopen. Dat maakt het extra lastig om de geplande route te blijven volgen.

En dat is precies waar we jou bij helpen. Wij helpen je een alternatieve route te vinden als er een file staat. Wij helpen je op tijd te remmen als er een obstakel op de weg ligt. Wij helpen je ook om gas te geven als de weg even vrij is en je op die manier tijdwinst kunt halen.

De routekaart bij dit bericht kun je natuurlijk gebruiken om jouw eigen organisatie wendbaar te maken. Wil je daarbij iemand die je helpt navigeren, obstakels te omzeilen en te versnellen wanneer dat mogelijk is? Zet dan de eerste stap en ga aan de slag met ons gratis stappenplan!

Geef een reactie