Ik Was De Domste In De Kamer, Dit Is Wat Er Gebeurde

Ik Was De Domste In De Kamer, Dit Is Wat Er Gebeurde

“If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room”, ik neem aan dat de meeste lezers deze zin wel zullen kennen. Om verwarring te voorkomen: dit is een gezegde van de Amerikaanse ondernemer Confucius, niet van de gelijknamige oude filosoof. Als Scrum Master gebruik ik deze zin graag voor mezelf.

De gedachte bij dit gezegde is dat als je de slimste persoon in de kamer bent, je geen enkele mogelijkheid hebt om van de andere mensen in de kamer te leren. De domste persoon daarentegen heeft juist alle mogelijkheden om te leren.

Maar dit heeft eigenlijk niets te maken met slim of dom zijn. Het gaat over jouw gedrag. Als je je gedraagt als iemand die geen verstand heeft van de onderwerpen, begin je vragen te stellen. Als je openstaat voor de antwoorden, word je wijzer omdat je nieuwe inzichten krijgt.

Hoe ik dat als Scrum Master inzet

Als Scrum Master kun je deze techniek toepassen met je team. Ik deed dit tijdens een refinement met een van mijn teams. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt het team een probleem van de Product Backlog. Het doel is om een gedeeld begrip van het probleem te krijgen waardoor een gedeelde oplossing gezocht kan worden.

Tijdens de bijeenkomst merkte ik dat sommige teamleden volop in gesprek waren, terwijl anderen gewoon stil zaten te luisteren. Voor mij als Scrum Master een signaal dat sommige teamleden de verbinding op dat moment zijn kwijtgeraakt. De betrokkenheid om actief deel te nemen was weggezakt.

Ik had natuurlijk de optie om meteen op de man (m/v/x) af te vragen of ze hun ideeën wilden delen. Het probleem daarbij is dat je daarmee op zeer confronterende wijze de teamleden benaderd. Dit komt vaak het vertrouwen en gevoel van saamhorigheid zeker niet te goede.

Aan de andere kant wilde ik er natuurlijk voor zorgen dat de teamleden actief betrokken bleven bij de discussie. Ik besloot dus om het team op een andere manier aan te spreken. Indirecter waardoor ze zich veiliger voelde zich uit te spreken.

Ik stelde me op als de domste persoon in de kamer

Normaal wil ik mij als Scrum Master niet met de inhoud van het werk bemoeien. Gewoon omdat ik daar veelal geen verstand van heb en het mijn focus op het proces en het team vertroebeld. In dit geval ging ik echter wel wat vragen stellen. Vragen waarbij de wenkbrauwen van de teamleden eerst wat omhoog gingen.

“Waar bemoeit die mafkees zich mee?”

Vervolgens waren ze natuurlijk bereid om hun kennis over het onderwerp met mij te delen. Er werd mij – op zo eenvoudig mogelijke wijze – uitgelegd, wat er precies bedoeld werd in de story die we aan het bespreken waren.

Daarop volgde nog iets veel mooiers!

De stille teamleden begonnen weer mee te doen. In plaats van stille toehoorders te zijn, gingen ze nu zelf ook vragen stellen. Vragen waarover discussie ontstond, een gesprek over gevoerd werd en uiteindelijk nieuwe inzichten uit naar voren kwamen. Niet alleen voor de vragenstellers, maar voor alle teamleden!

Wat ik hiervan geleerd heb

De belangrijkste les die ik hieruit geleerd heb, is dat het soms lijkt of teamleden niet betrokken zijn. Ze zijn stil, niet actief in het gesprek dat gevoerd wordt, maar dat betekent niet altijd dat ze geen interesse hebben.

Het kan goed zijn dat de teamleden gewoon niet goed weten hoe alles in elkaar zit. Wanneer andere teamleden hier wel een goed beeld van hebben, komen die over als de ‘smartest people’, hier wil je natuurlijk niet voor onder doen.

Als Scrum Master kan het dan een heel goede stap zijn om juist wel een beetje ‘dommer’ te zijn en de vraag te stellen die andere teamleden niet durven stellen.

Natuurlijk had ik de Teamleden ook direct kunnen confronteren en ze kunnen wijzen op hun betrokkenheid. Hoewel dit iets is wat stiekem een van de eerste dingen was die in me opkwam, ben ik blij dat ik dat niet gedaan heb. Dat had er waarschijnlijk voor gezorgd dat de teamleden zich helemaal niet meer veilig voelden om zich uit te spreken.

Als Scrum Master is het helemaal niet erg je soms wat kwetsbaarder op te stellen en je wat ‘dommer’ te gedragen dan je misschien bent. Het helpt je team vooruit, en dat is uiteindelijk waar je het voor doet!

Geef een reactie