Doorbreek als manager een negatieve werksfeer met deze 7 tips

Doorbreek als manager een negatieve werksfeer met deze 7 tips

Een negatieve werksfeer kan zich op verschillende manieren uiten en kan een grote impact hebben op de werknemers en het bedrijf. Als manager is het belangrijk om een negatieve werksfeer te herkennen en erop te reageren. In dit artikel vind je 7 praktische tips om een negatieve werksfeer te doorbreken.

Hoe herken je een negatieve werksfeer?

Een negatieve werksfeer kan zich op verschillende manieren uiten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat medewerkers elkaar vermijden, dat er veel geroddeld wordt, dat er veel verloop is onder het personeel, dat er weinig initiatief wordt genomen of dat er veel stress en spanningen zijn op de werkvloer.

De mogelijke oorzaken van een negatieve werksfeer

Er zijn verschillende oorzaken voor een negatieve werksfeer. Hieronder worden er een aantal genoemd:

Een te hoge werkdruk

Als medewerkers constant te veel werk moeten doen, kan dit leiden tot een negatieve werksfeer. Mensen hebben behoefte aan rust en ontspanning. Als dit ontbreekt, kan dit leiden tot stress en spanningen.

Te weinig uitdaging

Als medewerkers geen uitdaging meer vinden in hun werk, kan dit leiden tot een negatieve werksfeer. Het werk wordt dan saai en eentonig, waardoor medewerkers minder gemotiveerd zijn. Dit kan zelf leiden tot het fenomeen ‘quite quitting’.

Een reorganisatie

Een reorganisatie kan veel onzekerheid en onrust met zich meebrengen. Als medewerkers het gevoel hebben dat hun baan op de tocht staat, kan dit leiden tot een negatieve werksfeer.

Gebrek aan waardering

Als medewerkers het gevoel hebben dat hun werk niet gewaardeerd wordt, kan dit leiden tot een negatieve werksfeer. Mensen willen graag het gevoel hebben dat ze belangrijk zijn en dat hun werk er toe doet.

Een slechte communicatie

Een slechte communicatie kan leiden tot misverstanden en irritaties. Als medewerkers niet goed met elkaar communiceren, kan dit leiden tot een negatieve werksfeer.

Een conflict tussen teamleden

Een conflict tussen teamleden kan veel stress en spanningen met zich meebrengen. Als medewerkers niet goed met elkaar kunnen samenwerken, kan dit leiden tot een negatieve werksfeer.

Hoe doorbreek je een negatieve werksfeer: de 7 tips!

Tip 1: Communiceer eerlijk en duidelijk

Als manager is het belangrijk om eerlijk en duidelijk te communiceren. Hiermee voorkom je misverstanden en onduidelijkheden. Zorg ervoor dat je altijd open staat voor vragen en feedback van medewerkers.

Tip 2: Creëer ruimte voor informele gesprekken

Naast de formele communicatie is er ook ruimte nodig voor informele gesprekken tussen collega’s. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of bij het koffieapparaat. Informele gesprekken kunnen bijdragen aan het opbouwen van relaties tussen collega’s, het vergroten van onderling begrip en het verminderen van spanningen en misverstanden.

Als manager kun je deze informele gesprekken aanmoedigen door bijvoorbeeld regelmatig teambuildingactiviteiten te organiseren. Denk hierbij aan een gezamenlijke lunch of borrel, een sportactiviteit of een creatieve workshop. Het gaat erom dat er tijd en ruimte wordt gecreëerd waarin collega’s elkaar op een informele manier kunnen leren kennen.

Tip 3: Investeer in de band tussen collega’s

Een goede relatie tussen collega’s is essentieel voor een positieve werksfeer. Als manager kun je investeren in deze relatie door bijvoorbeeld regelmatig teamuitjes te organiseren. Hierdoor leren collega’s elkaar op een andere manier kennen en kan er meer begrip en respect ontstaan.

Daarnaast is het belangrijk dat er binnen het team een gevoel van saamhorigheid heerst. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig successen te vieren, zoals het behalen van een belangrijke mijlpaal of het sluiten van een grote deal. Ook het delen van persoonlijke ervaringen kan bijdragen aan een betere band tussen collega’s.

Tip 4: Zorg voor voldoende uitdagingen

Een van de oorzaken van een negatieve werksfeer kan een gebrek aan uitdaging zijn. Als medewerkers zich niet uitgedaagd voelen, kan dit leiden tot verveling en demotivatie. Als manager kun je ervoor zorgen dat er voldoende uitdagingen zijn binnen het team. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen en trainingen of het creëren van nieuwe projecten en taken.

Het is belangrijk dat deze uitdagingen passen bij de capaciteiten en interesses van de medewerkers. Als medewerkers zich kunnen ontwikkelen en groeien in hun werk, zullen ze meer gemotiveerd zijn en beter presteren. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de werksfeer, maar ook op het succes van de organisatie.

Tip 5: Spreek irritaties uit om een negatieve werksfeer te doorbreken

Irritaties en frustraties tussen collega’s kunnen leiden tot een negatieve werksfeer. Het is daarom belangrijk dat medewerkers deze irritaties uitspreken en bespreken met elkaar. Als manager kun je hierbij helpen door een open cultuur te creëren waarin medewerkers zich veilig voelen om hun mening te geven.

Het is belangrijk dat deze gesprekken respectvol en constructief verlopen. Medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen om hun zegje te doen en naar elkaar te luisteren. Als manager kun je hierbij bemiddelen en eventuele spanningen tussen collega’s bespreken en oplossen.

Tip 6: Investeer in een gezonde werkruimte

Een gezonde werkruimte kan bijdragen aan een positieve werksfeer. Zorg ervoor dat de werkplek goed geventileerd is, er voldoende daglicht binnenkomt en dat er ergonomisch verantwoorde meubels zijn. Een gezonde werkruimte kan ook bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, wat hun productiviteit en welzijn ten goede komt.

Tip 7: Spreek je waardering uit

Het uiten van waardering kan een groot verschil maken in de werksfeer. Zorg ervoor dat je regelmatig complimenten geeft en successen viert. Dit kan individueel, maar ook op teamniveau. Een blijk van waardering kan een medewerker motiveren en ervoor zorgen dat hij of zij zich gewaardeerd voelt, wat de werksfeer kan verbeteren.

Een negatieve werksfeer doorbreken: een samenvatting

Een negatieve werksfeer kan verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie. Het kan leiden tot een hoger ziekteverzuim, een lagere productiviteit en een hoger verloop van personeel. Als manager is het daarom belangrijk om een negatieve werksfeer te herkennen en deze te doorbreken. Communiceer eerlijk en duidelijk. Creëer ruimte voor informele gesprekken. Investeer in de band tussen collega’s. Zorg voor voldoende uitdagingen. Spreek irritaties uit. Investeer in een gezonde werkruimte. Spreek je waardering uit. Als manager kun je zo een positieve werksfeer creëren. In zo’n sfeer kunnen medewerkers optimaal functioneren. Ze zullen zich ook gewaardeerd voelen.

Geef een reactie