De 4 Elementen van Purpose

De 4 Elementen van Purpose

Met dit artikel geef ik je een duidelijke definitie en een manier om jouw eigen purpose voor jouw bedrijf te vinden!

Mijn definitie

Omdat er veel verschillende definities van het woord purpose zijn, zal ik je mijn definitie geven. Zo weten we dat we het over hetzelfde hebben:

Purpose = kernwaarden + visie + missie + ambitie

Voordat we ingaan op de vier elementen van purpose, wil ik duidelijk maken dat alle vier de elementen noodzakelijk zijn. Je kunt er niet eentje overslaan want dan eindig je met een vaag verhaal over je purpose dat niemand zich ooit zal herinneren.

Neem de tijd en gebruik dit artikel als leidraad om stap voor stap alle vier de elementen te vinden.

Kernwaarden

Een paar jaar geleden waren de kernwaarden van je bedrijf erg belangrijk. Iedereen had het erover. Als bedrijf moet je de kernwaarden definiëren. Het vreemde was dat er verder niets mee werd gedaan. Hierdoor verdween het begrip kernwaarden steeds meer naar de achtergrond.

De kernwaarden van je bedrijf vindt je altijd terug in het bedrijf zelf. Als je nu naar je bedrijf kijkt en misschien dingen ziet die niet goed gaan, kunnen daar zomaar kernwaarden achter zitten.

Bijvoorbeeld klanten die niet worden teruggebeld. Het kan dan zijn dat medewerkers klanten lastig vinden. Een kernwaarde die daarbij hoort zou kunnen zijn: ‘werken voor een bedrijf is leuk, maar jammer dat klanten er deel van uitmaken.’

Nu heb je waarschijnlijk helemaal nooit voor deze kernwaarde gekozen en dat is nu juist het gevaar. Als je ze niet zelf kiest, ontstaan ze vanzelf. Vaak zijn dit niet de kernwaarden waar jij blij van wordt. Zoals je ook ziet in het vorige voorbeeld.

Zorg ervoor dat je de kernwaarden definieert voordat ze voor je gekozen worden!

Dit kun je doen door jezelf af te vragen wie binnen jouw organisatie het bedrijf naar een hoger niveau kan tillen. Vraag jezelf dan af welke kwaliteiten deze persoon heeft die het bedrijf zouden helpen. Denk aan zaken als:

  • klantgerichtheid
  • gevoel voor kwaliteit
  • teamgedrevenheid
  • enz.

Maak een statement met de gevonden kwaliteiten. Zoiets als:

“Bij ons staat de klant altijd voorop, we hebben een geweldig team met een hoog gevoel voor kwaliteit.”

Om je een praktijkvoorbeeld te geven deel ik hier de kernwaarden van FindingPuprose:

  • Betrokkenheid bij klanten en hun voortgang
  • Duidelijke afspraken maken
  • Wees holistisch; doe wat werkt, zelfs als de boeken anders zeggen
  • Houd je niet aan de methoden als ze niet werken
  • Falen is hetzelfde als leren

Visie

De visie gaat over wat je nu in de wereld ziet. Het ernstige tekort aan zorgpersoneel waarmee we te maken hebben, is daar een voorbeeld van. Uiteraard moet dit iets zijn dat verband houdt met je bedrijf. Hier is die van mij:

Ik zie dat veel bedrijven moeite hebben om wendbaarheid te omarmen en veerkrachtig om te gaan met veranderingen in de markt

Het is een goede gewoonte om je visie statement te beginnen met ‘Ik zie’ of ‘Wij zien’. Hierdoor wordt het gemakkelijker om een duidelijke verklaring te formuleren die je gemakkelijk met anderen kunt delen.

Om de juiste visie voor je bedrijf te vinden, kijk je naar problemen in de markt, trends en technologische evoluties. Misschien zie je nieuwe technieken opduiken, maar werknemers die ze zouden moeten gebruiken, hebben moeite om ze te begrijpen.

Missie

Je missie is de beschrijving van waar je naartoe wilt. Het beschrijft de rol van jouw bedrijf in de wereld. Dit missiestatement is erg belangrijk voor jouw purpose, omdat het het waarom ervan beschrijft.

Sommigen zullen deze missie omschrijven als BHAG, het Big Hairy Audaxious Goal. Jouw missie moet groot zijn, heel groot. Het is iets dat je waarschijnlijk nooit zult bereiken, maar het geeft je wel de mogelijkheid om jouw activiteiten te meten. Brengen de acties die je wilt ondernemen je dichter bij het voltooien van jouw missie?

Als voorbeeld de missie van FindingPurpose:

Maak alle bedrijven wendbaarder en veerkrachtiger, zodat ze mee kunnen bewegen met veranderingen in hun markt en een prettige werkplek zijn waar medewerkers echt tot hun recht komen.

Is het echt mogelijk elk bedrijf wendbaarder en veerkrachtiger maken? Waarschijnlijk niet, maar door de missie uit te breiden zal er meer bereikt worden dan door te zeggen dat we 5 bedrijven wendbaarder en veerkrachtiger zullen maken. Door te zeggen dat we alle bedrijven wendbaarder en veerkrachtiger gaan maken, moeten andere keuzes gemaakt worden dan bij 5 bedrijven.

Ambitie

De ambitie zal iets realistischer zijn dan de missie. De ambitie is de maatstaf waarmee we bepalen wanneer de missie is bereikt. Samen lijken de missie en ambitie op Objectives and Key Results, maar dan voor de lange termijn.

Om de ambitie te bepalen kun je gebruik maken van de North Star Metric methode. Een North Star Metric is de enige statistiek die de kernwaarde weergeeft die jouw product aan klanten levert. Jouw North Star Metrics kunnen bijvoorbeeld de gemiddelde bestelwaarde en het retentie percentage zijn wanneer je een maaltijd bezorgservice verkoopt.

Zoals gezegd is de ambitie een maatstaf en moet deze dus meetbaar zijn. Als je naar het bovenstaande voorbeeld kijkt, kun je zeggen dat de gemiddelde bestelwaarde het komende jaar met 10% zou moeten groeien en dat het klantbehoud met 30% zou moeten groeien.

Ter illustratie nogmaals FindingPurpose als voorbeeld:

Eind 2023 hebben we 10 mensen getraind en gecoacht om hun bedrijf wendbaar en veerkrachtig te laten werken

Om dat mogelijk te maken, moeten we actie ondernemen. Hiervoor hebben we een strategie bedacht. Hoe we die hebben opgezet en hoe we die strategie in de praktijk brengen, delen we in een ander artikel met je.

Purpose: breng het allemaal samen in een purpose-statement

We hebben nu de 4 ingrediënten om ‘onze purpose maaltijd te koken’. Dit is een kleine puzzel die je zelf moet oplossen. Het belangrijkste is dat je een verhaal creëert over de kernwaarden, visie, missie en ambitie die je kunt delen. Om je een idee te geven, delen we hier het verhaal van FindingPurpose:

Wij geloven dat de interactie met onze klanten en hun vooruitgang hen en ons helpt groeien. Dit doen wij door duidelijke afspraken te maken en daarbij holistisch te zijn; doen wat werkt, zelfs als de boeken anders zeggen en we blijven niet bij de methoden als ze niet werken. Omdat elke klant uniek is en elke uitdaging waarmee deze wordt geconfronteerd uniek is, zien we mislukkingen op dezelfde manier als we leren.

We zien dat veel bedrijven moeite hebben om wendbaarheid te omarmen en veerkrachtig te zijn tegen veranderingen in de markt. Daarom is het onze missie om alle bedrijven wendbaarder en veerkrachtiger te maken, zodat ze kunnen meebewegen met veranderingen in de markt en een prettige werkplek worden waar medewerkers tot hun recht komen.

Om dit te bereiken is het onze ambitie om eind 2023 10 mensen op te leiden en te coachen om hun bedrijf wendbaar en veerkrachtig te maken.

Een kleine kanttekening bij de ambitie: de ambitie lijkt op dit moment niet heel hoog. En dat is waar. Momenteel trainen en coachen wij mensen persoonlijk. Dit is niet wat we moeten doen als we onze totale missie willen verwezenlijken, maar de input die we nu krijgen gebruiken we om online cursussen, groepscoaching en grote seminars te bouwen. Dat zal ons uiteindelijk helpen de missie te verwezenlijken die wij voor ogen hebben!

Om af te sluiten

Met dit artikel heb je alle informatie die je nodig hebt om je eigen doel te bereiken. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om dit allemaal goed te regelen. Het zal de basis vormen van alles wat je doet in jouw bedrijf.

Zorg er ook voor dat het purpose statement duidelijk is. Je gaat het op meerdere plekken in de organisatie gebruiken. Allereerst al bij de sollicitatieprocedure voor nieuwe medewerkers. Deze verklaring deel je met hen, zodat zij weten aan welke kernwaarden zij zich moeten houden en welke missie jij te volbrengen hebt.

Haast je dus niet en aarzel ook niet om contact met mij op te nemen als je vragen hebt!

Ondersteuning

Vaak is het heel lastig om de noodzakelijke gesprekken en workshops te begeleiden terwijl je zelf betrokken bent bij het resultaat. Een externe facilitator kan je dan helpen door het proces te bewaken, zodat jij je op de inhoud kunt richten.

FindingPurpose heeft de kennis, expertise en ervaring in huis om je hierbij te kunnen begeleiden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak dan een online afspraak om de mogelijkheden te bespreken!

Geef een reactie